ซื้อคอนโดมิเนียมใกล้โรงพยาบาล ดียังไง

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ต้องบอกว่าการมองหาคอนโดมิเนียมที่อยุ่ใกล้โรงพยาบาล นับเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ดี เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคสังคมสงวัยสมบูรณ์ และในอีกไม่กี่ปี ก็จะกลายเป็น กลายเป็น “สังคมสูงอายุแบบสุดยอด” ทำให้การเดินทางไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอย่างสะดวก รวดเร็ว จึงอาจกลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ แต่ก่อนจะตัดสินใจ ลองมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วจำเป็นแค่ไหนสำหรับคอนโดมิเนียมใกล้โรงพยาบาล และคอนโดมิเนียมใกล้โรงพยาบาลนั้นเหมาะกับใคร ใช่เราหรือไม่
คอนโดใกล้โรงพยาบาลเหมาะกับใคร

sujinno2

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎1. คอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ย่อมต้องเหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์ ที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลา การเดินทางไปกลับที่รวดเร็ว ย่อมทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกมากขึ้น การใช้ชีวิตประจำวันของแพทย์นั้นต้องตรวจรักษาคนไข้ที่มีจำนวนมาก จำเป็นต้องเข้าปฎิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างกะทันหันจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษสอนตามมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันก็ต้องการเวลาในการพักผ่อนเพื่อให้เพียงพอกับการทำงานในวันต่อไป ดังนั้นการมีที่อยู่อาศัยใกล้สถานพยาบาลที่อำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สนใจ ที่จะตัวเลือกในการบริหารเวลา สามารถนำเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆ ได้มากขึ้น ทำให้คอนโดใกล้โรงพยาบาลจึงนิยมมากในกลุ่มแพทย์ รวมถึงบุคคลาการสนับสนุนด้านการแพทย์ และสำหรับ ฟินน์ คอนโด ผู้ที่ทำงานไม่จำเป็นต้องนำรถส่วนตัวออกไปใช้เลยจึงประหยัดเวลาในการวนหาที่จอดมาก และที่จอดรถก็เพียงพอสำหรับผู้อาศัยด้วย

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎2. คอนโดมิเนียมใกล้โรงพยาบาล เหมาะกับคนที่ต้องมีการติดต่อกับโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง อาทิ ผู้ป่วยระยะยาว หรือ ผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือ ผู้ที่มีผู้สูงวัยอยู่ในความดูแล ที่จำเป็นต้องพักฟื้นจากการรักษา ก็สามารถเดินทางไปรับการรักษาได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ คอนโดใกล้โรงพยาบาลยังสามารถรองรับกลุ่มผู้เช่าที่เป็นคนไข้ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่ครอบคลุม คนไข้รวมถึงผู้ติดตามเฝ้าคนไข้บางคนจำเป็นต้องหาที่พักใกล้โรงพยาบาลเพื่อเข้ารักษาอาการหรือช่วยเหลือดูแลคนไข้ในระยะยาว บางรายก็อาจจะซื้อคอนโดไว้เลย เพราะในช่วงเวลาที่ไม่ได้เข้ามารักษาตัว อาจจะปล่อยให้เช่า หรือให้ลูกหลานเข้ามาอยู่อาศัยได้ ยิ่งถ้าอยู่ใกล้ที่เรียนด้วยจะยิ่งดี

happiness-asian

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎3. บางโรงพยาบาล อย่างเช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิขั้นสูง ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก็หมายถึงนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง นั่นคือมีขนาดชุมชนที่ใหญ่มากเช่นกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่ง ฟินน์ คอนโด ก็ตั้งอยู่ใกล้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นั่นเอง

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎4. การมีคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล หลายคนอาจมีความกังวลใจในเรื่องของบรรยากาศในที่พักอาศัย ซึ่งจริงๆแล้ว ถ้าไม่ได้ต้องการบรรยากาศแบบ วิวดอยรอบทิศ วิวทะเล การมีวิวเห็นโรงพยาบาลก็คือ City View อย่างนั่นเอง

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎5. การลงทุน การมีคอนโดมิเนียมใกล้โรงพยาบาล ก็มีปัจจัยเป็นบวกหลายด้าน อาทิ หรือ สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวหรือปล่อยเช่า คอนโดมิเนียมใกล้โรงพยาบาลก็นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี เนื่องจากโรงพยาบาลก็เป็นแหล่งงานของบุคลากรที่มีความสามารถทางการเงินจำนวนมากนั่นเอง ฟินน์ คอนโด ก็เช่นกัน สามารถปล่อยเช่าง่่ายเพราะกลุ่มลูกค้ามีมากกว่า

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎6. ในกลุ่มผู้สูงอายุ จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ว่า จากปี พ.ศ.2548 มา ไทยได้เป็น “สังคมสูงอายุ” และจากนั้น ในปี พ.ศ 2583 ไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุแบบสุดยอด” ซึ่งหลายๆ คนได้เตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งสังคมผู้สูงอายุของไทยในช่วงเวลาที่จะมาถึง คอนโดใกล้โรงพยาบาลจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับสังคมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุสะดวกในการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

f2_pool

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เราได้รู้ถึงข้อได้เปรียบของคอนโดใกล้โรงพยาบาลไปแล้ว ในการตัดสินใจ ซื้อคอนโด ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นอีกเช่น แผนการทำงานในอนาคต การบริหารจัดการภายในโครงการ การวางแผนอนาคต เพื่อนบ้าน สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโด คุณก็อย่าลืมนำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจ เพื่อที่คุณจะได้พบเจอกับโครงการที่ใช่และตอบโจทย์ Lifestyle ของคุณครับ

*จำนวนที่จอดรถอาจไม่เท่ากันในแต่ละโครงการ กรุณาสอบถามข้อมูลได้จากฝ่ายขายของโครงการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save