สุขภาพจิตกับการเดินทางไปทำงาน

‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎การเดินทางไปทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำหรับหลายคน การเดินทางไปทำงานกลายเป็นปัญหาใหญ่ สร้างความเครียด ความวิตกกังวล และส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ และประสิทธิภาพการทำงาน มีงานศึกษาพบว่าการใช้เวลาไปกับการเดินทางยิ่งนานยิ่งส่งผลเสียทั้งกับร่างกายและจิตใจ ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง เกลียดงานมากขึ้น ลาออกง่ายขึ้น
‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ในอังกฤษ มีรายงานตัวเลขว่าคนอังกฤษใช้เวลาเดินทางไปทำงานนานขึ้นจาก 48 นาที เป็น 60 นาที โดย 1 ใน 7 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการเดินทางไป-กลับต่อวัน โดยเวลาเดินทางที่มากนั้นส่งผลเสียโดยตรงกับสุขภาวะของผู้คน ในปี ค.ศ.2017 มีงานศึกษาจาก University of the West of England ระบุว่าทุกๆ นาทีที่เราใช้ไปกับการเดินทางส่งผลในทางลบกับความรู้สึกดีในการทำงานและการใช้เวลาพักผ่อน รวมถึงส่งผลเชิงลบกับสุขภาพจิตโดยตรง ทั้งนี้ ก็มีงานวิจัยอื่นๆ ที่รายงานผลไปในทำนองเดียวกัน คือเวลาเดินทางที่นานขึ้นส่งผลกับสุขภาพกายและใจ เช่นงานศึกษาในปี ค.ศ.2006 รายงานว่าการเดินทางช่วงเช้าที่นานจะกระทบกับอารมณ์และส่งผลต่อเนื่องไปจนตลอดวันในทุกกิจกรรมของวันนั้นๆ รายงานจาก Mercer บริษัทด้านการบริหารบุคลากรและคุณภาพชีวิตก็ออกรายงานว่า ระยะเวลาเดินทางส่งผลกับความเครียดในการทำงาน มีแนวโน้มที่จะมีภาวะอ้วน และมักจะนอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง
‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎เหตุที่การใช้ถนนเครียดสุดเพราะว่าความเครียดในการเดินทางเกิดจากความรู้สึก ‘ไม่แน่นอน’ ในการใช้เวลาเดินทาง ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะถึง ซึ่งการที่เดินหรือปั่นจักรยานไปทำงานได้แปลว่าที่พักใกล้ที่ทำงานในระดับหนึ่ง ในขณะที่ขนส่งระบบรางก็สามารถควบคุมเวลาได้ดีกว่า
‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ในงานศึกษายังพบอีกว่า ผู้หญิงมักจะรู้สึกแย่กับการใช้เวลาไปทำงานนานมากกว่าผู้ชาย ผู้วิจัยชี้ว่าการเดินทางไปทำงานหมายถึงการสูญเสียเวลาอื่นๆ ไป ดังนั้นผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบงานบ้านและการเลี้ยงลูก ก็จะยิ่งเครียด เพราะเวลาว่างก็มีน้อยอยู่แล้ว ยิ่งใช้เวลาบนถนนเยอะก็ยิ่งเสียเวลา จึงส่งผลกับความรู้สึกต่องานมากกว่านั่นเอง

traffictjam

สาเหตุของความเครียดจากการเดินทางไปทำงาน

 • ใช้เวลานาน: การจราจรติดขัด รถติด ทำให้ใช้เวลานานในการเดินทาง เมื่อไปถึงแล้วไม่มีที่จอดรถ ต้องวนหาที่จอด ส่งผลให้รู้สึกเครียด วิตกกังวล กลัวไปสาย หรือกลัวงานไม่ทัน
  สภาพแวดล้อม: สภาพอากาศร้อน ฝนตก มลพิษทางอากาศ เสียงรบกวน ล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความเครียด รำคาญ และส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 • ความแออัด: การเดินทางโดยรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ มักแออัด ผู้คนหนาแน่น อากาศไม่ถ่ายเท สร้างความอึดอัด ไม่สบายตัว และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ
 • ความไม่ปลอดภัย: การเดินทางในบางพื้นที่ อาจมีความเสี่ยงต่ออาชญากรรม อุบัติเหตุ สร้างความกังวล กลัว และส่งผลต่อสุขภาพจิต
 • ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโดยสาร อาจสร้างภาระค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อสภาพการเงิน และสร้างความเครียด

ผลกระทบของความเครียดจากการเดินทางไปทำงาน

 • สุขภาพกาย: ความเครียด ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ป่วยง่าย อ่อนเพลีย ปวดหัว นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร โรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
 • สุขภาพจิต: วิตกกังวล ซึมเศร้า หงุดหงิด โมโหง่าย สูญเสียสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว หรือคนรอบข้างแย่ลง
 • ประสิทธิภาพการทำงาน: มาสาย ทำงานไม่ทัน ขาดงานบ่อย ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ส่งผลต่อผลงาน อาชีพ และรายได้
LINE_ALBUM_Finn-7-R.103

วิธีจัดการกับความเครียดจากการเดินทางไปทำงาน

 • วางแผนการเดินทางล่วงหน้า: ศึกษาเส้นทาง เลือกวิธีเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่รถติด
 • เตรียมตัวให้พร้อม: เตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็น เผื่อเวลาให้เพียงพอ จะได้ไม่ต้องรีบร้อน ตื่นเต้น หรือกังวล
 • หาทางผ่อนคลาย: ฟังเพลง อ่านหนังสือ เล่นเกม ฝึกโยคะ นั่งสมาธิ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด ก่อนหรือหลังการเดินทาง
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง มีพลัง และจัดการกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้น
 • หาวิธีเดินทางอื่น: ลองใช้บริการรถร่วมเดินทาง มอเตอร์ไซค์ จักรยาน หรือเดิน ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดความเครียด
 • พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือครอบครัว: ระบายความรู้สึก ปัญหา และหาทางออกร่วมกัน

‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎การเดินทางไปทำงาน ไม่ควรเป็นปัญหาที่สร้างความเครียด แต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย เตรียมตัวสำหรับการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ เพื่อจัดการกับความเครียดจากการเดินทางไปทำงาน สุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ และประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

finn7

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎จะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องกังวลก่อนหลับว่าจะมาทำงานไม่ทัน แต่มีที่พักใกล้ที่ทำงาน อย่าง ฟินน์คอนโด ไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปวนหาที่จอดรถ ไม่ต้องเสียเวลากับการใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนนานๆ แม้งานจะยุ่งแค่ไหนก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อกลับถึงที่พักเพื่อพักผ่อน ซึ่งการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเริ่มต้นด้วยการนอนหลับอย่างมีคุณภาพครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save