การวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าทดแทนการวิ่งบนถนนได้ไหมนะ

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ การออกกำลังกายหรือวิ่งกลางแจ้งนับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี แต่สำหรับในภาวะที่มีฝุ่นสูงหรือบริเวณที่วิ่งอยู่ริมถนนที่มีค่าฝุ่นพิษสูงก็จะทำให้เราได้รับมลพิษนี้สู่ร่างกายได้มากขึ้น ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบทางเดินหายใจ หลายคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะออกกำลังกาย ผลการวิจัยระบุว่าการใส่หน้ากากขณะวิ่งหรือออกกำลังกายหนักจะไปขัดขวางการหายใจ ร่างกายรับอากาศได้น้อยลง ทำให้หายใจลำบากและเสี่ยงอันตรายมากกว่าเดิมจากภาวะขาดออกซิเจน ทำให้หลายคนจึงให้ความสนใจและหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill running) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในร่มกันมากขึ้นแต่ก็มักจะมีคำถามเช่น “การวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าทดแทนการวิ่งบนถนนได้หรือไม่” นั้น เป็นคำถามที่หลาย ๆ คนอาจจะยังสงสัย บทความนี้จังขอนำความรู้เกี่ยวกับการวิ่งทั้งสองแบบมาเสนอ ดังนี้ครับ

young-sexy-woman-wearing-sportswear-sweat-proof-fabric-smartwatch-running-treadmill-workout-modern-gym-smile-copy-space

ด้านการใช้พลังงาน (Energy cost)
จากการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า ปัจจัยของแรงต้านจากลมและความชันของพื้นผิวถนนที่ไม่สม่ำเสมอกัน มีผลต่อการใช้พลังงานของผู้วิ่ง โดยพบว่า 1-2% ของความชันบนลู่วิ่งไฟฟ้า มีการใช้พลังงานแทบไม่แตกต่างกับการวิ่งบนถนน โดยวัดจากอัตราการใช้ออกซิเจน (VO2) และอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) ในแง่ของการใช้พลังงาน การวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีการปรับความชัน 1-2% จะทำให้มีการใช้พลังงานใกล้เคียงกับการวิ่งถนน จากการศึกษาแนะนำว่า ปรับความชันอยู่ที่ 0.1-1% หากวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 5 เมตรต่อวินาที ความเร็วที่ช้ากว่า pace 3 โดยประมาณ ปรับความชันอยู่ที่ 1-2 % หากวิ่งด้วยความเร็วเกิน 5 เมตรต่อวินาที ความเร็วที่เร็วกว่า pace 3 โดยประมาณ (หมายเหตุ: Pace 3 หมายถึง เวลาที่ใช้วิ่ง 3 นาที ในการวิ่งระยะทาง 1 กิโลเมตร) ดังนั้น สำหรับนักวิ่งทั่วไปหรือต้องการซ้อมให้มีความหนักระดับเบาจนถึงปานกลาง ควรปรับให้มีความชันขึ้น 0.1-1% แต่ถ้าคุณเป็นนักกีฬาที่วิ่งเร็วอยู่แล้วหรือต้องการซ้อมทำความเร็ว ที่เร็วกว่า Pace 3 ควรปรับไปที่ 1-2%

ด้านความยาวก้าว (Step length)
การที่วิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าจะมีการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปเมื่อเปรียบเทียบการวิ่งบนพื้นถนน โดยการวิ่งบนลู่วิ่งทำให้ก้าวสั้นกว่าบนพื้นถนน 6 เซนติเมตรต่อการก้าว 1 ก้าว ตัวเลขในแต่ละก้าว อาจจะดูแตกต่างกันไม่มากนัก แต่หากวิ่งด้วยระยะทางที่ไกลขึ้นจำนวนก้าวก็จะมากขึ้นโดยธรรมชาติ ดังนั้น การวิ่งบนพื้นถนนจะสามารถวิ่งได้ระยะที่ไกลกว่าในจำนวนก้าวที่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ที่วิ่งก้าวด้วยจำนวนก้าว 1,000 ก้าว บนพื้นถนนจะไปได้ไกลกว่าบนลู่วิ่งถึง 6,000 เซนติเมตร หรือ 60 เมตรเลยทีเดียว

running_in_the_rain800

ด้านแรงกระทำต่อข้อต่อ (Joint force) และการทำงานของกล้ามเนื้อ (Muscle function)
ข้อเท้า มีรายงานการศึกษาพบว่า กลุ่มคนที่วิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้ามีแรงกระทำที่ข้อเท้าและเอ็นร้อยหวายมากกว่าเมื่อเทียบกลุ่มที่วิ่งบนพื้นถนน โดยแรงที่มากขึ้นอาจเกิดจากการที่ร่างกายต้องการให้ลำตัวตั้งตรงและลอยอยู่บนจุดเดิมบนลู่วิ่งไฟฟ้า จึงอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าและเอ็นร้อยหวายได้มากกว่า

เข่า ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนของทั้งกลุ่มผู้ที่วิ่งบนพื้นถนนและบนลู่วิ่งที่บริเวณข้อเข่าและการใช้กล้ามเนื้อรอบข้อเข่า ดังนั้น เป็นได้ว่ากล้ามเนื้อรยางค์ขามีการทำงานคล้ายกันระหว่างวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าและบนพื้นถนน

ลำตัว นักวิ่งจะมีการโน้มตัวไปด้านหน้ามากกว่าเมื่อวิ่งบนถนนเมื่อเทียบกับการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า ซึ่งมีผลทำให้กล้ามเนื้อหลังและสะโพกทำงานมากขึ้นตามมา

แม้การลงน้ำหนัก การทำงานของกล้ามเนื้อ หรือปัจจัยอื่น ๆ ของการวิ่งบนถนนและลู่วิ่งไฟฟ้ามีความแตกต่างกันบ้าง หากคุณมีปัญหาบริเวณข้อเท้าการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าอาจไม่เหมาะสม ควรต้องลดความเร็วในการวิ่งและลดความยาวก้าวลง ซึ่งจะอาจช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ และในแง่ของการใช้พลังงาน ควรปรับความชันขึ้นเล็กน้อย 1-2% เพื่อความความหนักและคล้ายกับการวิ่งบนถนน

‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญของการวิ่งรวมถึงการออกกำลังกายที่ควรปฏิบัติควบคู่กันไปนั้น คือ การเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ และการยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังทุกครั้งการออกกำลังกาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการออกกำลังกายทุกประเภท เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้ง‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ฟินน์คอนโด ขอฝากบทความนี้ให้กับทุกคนที่อยากเป็นคนเมืองแบบเฮลตี้ ชีวิตมีความบาลานซ์ ยิ่งใครที่ทำงานอยู่แต่กับคอนโดแล้วไม่ค่อยได้ขยับตัว หรือใครที่กำลังอยากเปลี่ยนตัวเองไปเป็นสายเฮลตี้ มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลองแบ่งเวลาทำตามบทความนี้ จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นแน่นอนครับ

ตารางแปลงความเร็วจาก Speed บนลู่วิ่งไฟฟ้า เป็น Pace

 ความเร็วบนลู่วิ่ง กม./ชม. Pace (นาทีที่ใช้ต่อการวิ่ง1 กม.) วิ่ง 5 กิโลเมตร จะใช้เวลา วิ่ง 10 กิโลเมตร จะใช้เวลา Half Marathon 21 กม. Marathon 42 กม.
7.00 8:34 0:42:51 1:25:42 3:00:51 6:01:42
7.10 8:27 0:42:15 1:24:30 2:58:18 5:56:37
7.20 8:20 0:41:40 1:23:20 2:55:50 5:51:40
7.30 8:13 0:41:05 1:22:11 2:53:25 5:46:50
7.40 8:07 0:40:32 1:21:04 2:51:04 5:42:09
7.50 8:00 0:40:00 1:20:00 2:48:48 5:37:36
7.60 7:53 0:39:28 1:18:56 2:46:34 5:33:09
7.70 7:47 0:38:57 1:17:55 2:44:24 5:28:49
7.80 7:41 0:38:27 1:16:55 2:42:18 5:24:36
7.90 7:35 0:37:58 1:15:56 2:40:15 5:20:30
8.00 7:30 0:37:30 1:15:00 2:38:15 5:16:30
8.10 7:25 0:37:02 1:14:04 2:36:17 5:12:35
8.20 7:19 0:36:35 1:13:10 2:34:23 5:08:46
8.30 7:14 0:36:08 1:12:17 2:32:31 5:05:03
8.40 7:08 0:35:42 1:11:25 2:30:42 5:01:25
8.50 7:04 0:35:17 1:10:35 2:28:56 4:57:52
8.60 6:59 0:34:53 1:09:46 2:27:12 4:54:25
8.70 6:54 0:34:28 1:08:57 2:25:31 4:51:02
8.80 6:49 0:34:05 1:08:10 2:23:51 4:47:43
8.90 6:44 0:33:42 1:07:24 2:22:14 4:44:29
9.00 6:40 0:33:20 1:06:40 2:20:40 4:41:20
9.10 6:35 0:32:58 1:05:56 2:19:07 4:38:14
9.20 6:31 0:32:36 1:05:13 2:17:36 4:35:13
9.30 6:27 0:32:15 1:04:30 2:16:07 4:32:15
9.40 6:23 0:31:54 1:03:49 2:14:40 4:29:21
9.50 6:19 0:31:34 1:03:09 2:13:15 4:26:31
9.60 6:15 0:31:15 1:02:30 2:11:52 4:23:45
9.70 6:11 0:30:55 1:01:51 2:10:30 4:21:01
9.80 6:07 0:30:36 1:01:13 2:09:11 4:18:22
9.90 6:04 0:30:18 1:00:36 2:07:52 4:15:45
10.00 6:00 0:30:00 1:00:00 2:06:36 4:13:12
10.10 5:56 0:29:42 0:59:24 2:05:20 4:10:41
10.20 5:53 0:29:24 0:58:49 2:04:07 4:08:14
10.30 5:50 0:29:07 0:58:15 2:02:54 4:05:49
10.40 5:46 0:28:50 0:57:41 2:01:43 4:03:27
10.50 5:43 0:28:34 0:57:08 2:00:34 4:01:08
10.60 5:40 0:28:18 0:56:36 1:59:26 3:58:52
10.70 5:37 0:28:02 0:56:04 1:58:19 3:56:38
10.80 5:34 0:27:46 0:55:33 1:57:13 3:54:26
10.90 5:30 0:27:31 0:55:02 1:56:08 3:52:17
11.00 5:27 0:27:16 0:54:32 1:55:05 3:50:10
11.10 5:25 0:27:01 0:54:03 1:54:03 3:48:06
11.20 5:22 0:26:47 0:53:34 1:53:02 3:46:04
11.30 5:19 0:26:32 0:53:05 1:52:02 3:44:04
11.40 5:16 0:26:18 0:52:37 1:51:03 3:42:06
11.50 5:13 0:26:05 0:52:10 1:50:05 3:40:10
11.60 5:10 0:25:51 0:51:43 1:49:08 3:38:16
11.70 5:08 0:25:38 0:51:16 1:48:12 3:36:24
11.80 5:05 0:25:25 0:50:50 1:47:17 3:34:34
11.90 5:02 0:25:12 0:50:25 1:46:23 3:32:46
12.00 5:00 0:25:00 0:50:00 1:45:30 3:31:00
12.10 4:58 0:24:47 0:49:35 1:44:37 3:29:15
12.20 4:55 0:24:35 0:49:10 1:43:46 3:27:32
12.30 4:53 0:24:23 0:48:46 1:42:55 3:25:51
12.40 4:50 0:24:11 0:48:23 1:42:05 3:24:11
12.50 4:48 0:24:00 0:48:00 1:41:16 3:22:33
12.60 4:46 0:23:48 0:47:37 1:40:28 3:20:57
12.70 4:43 0:23:37 0:47:14 1:39:41 3:19:22
12.80 4:41 0:23:26 0:46:52 1:38:54 3:17:48
12.90 4:39 0:23:15 0:46:30 1:38:08 3:16:16
13.00 4:37 0:23:04 0:46:09 1:37:23 3:14:46
13.10 4:35 0:22:54 0:45:48 1:36:38 3:13:16
13.20 4:33 0:22:43 0:45:27 1:35:54 3:11:49
13.30 4:31 0:22:33 0:45:06 1:35:11 3:10:22
13.40 4:29 0:22:23 0:44:46 1:34:28 3:08:57
13.50 4:26 0:22:13 0:44:26 1:33:46 3:07:33
13.60 4:25 0:22:03 0:44:07 1:33:05 3:06:10
13.70 4:23 0:21:53 0:43:47 1:32:24 3:04:49
13.80 4:21 0:21:44 0:43:28 1:31:44 3:03:28
13.90 4:19 0:21:34 0:43:09 1:31:04 3:02:09
14.00 4:17 0:21:25 0:42:51 1:30:25 3:00:51
14.10 4:16 0:21:16 0:42:33 1:29:47 2:59:34
14.20 4:14 0:21:07 0:42:15 1:29:09 2:58:18
14.30 4:12 0:20:58 0:41:57 1:28:31 2:57:03
14.40 4:10 0:20:50 0:41:40 1:27:55 2:55:50
14.50 4:08 0:20:41 0:41:22 1:27:18 2:54:37
14.60 4:07 0:20:32 0:41:05 1:26:42 2:53:25
14.70 4:05 0:20:24 0:40:48 1:26:07 2:52:14
14.80 4:03 0:20:16 0:40:32 1:25:32 2:51:04
14.90 4:02 0:20:08 0:40:16 1:24:57 2:49:55
15.00 4:00 0:20:00 0:40:00 1:24:24 2:48:48
15.10 3:58 0:19:52 0:39:44 1:23:50 2:47:40
15.20 3:57 0:19:44 0:39:28 1:23:17 2:46:34
15.30 3:55 0:19:36 0:39:12 1:22:44 2:45:29
15.40 3:54 0:19:28 0:38:57 1:22:12 2:44:24
15.50 3:52 0:19:21 0:38:42 1:21:40 2:43:21
15.60 3:51 0:19:13 0:38:27 1:21:09 2:42:18
15.70 3:49 0:19:06 0:38:12 1:20:38 2:41:16
15.80 3:48 0:18:59 0:37:58 1:20:07 2:40:15
15.90 3:46 0:18:52 0:37:44 1:19:37 2:39:14
16.00 3:45 0:18:45 0:37:30 1:19:07 2:38:15

ข้อมูล โดย กภ.วรรณพงษ์ อิ่มธนบัตร
ตารางข้อมูล : depicus.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save